Maraş merkez Dulkadir ilçesine bağlı, Alevilerin yaşadığı Sivrice Höyük (Terolar)  verimli ovasıyla binlerce yıllık miras,  son zamanlarda mülteci kampı ile gündeme gelmiş durumda. Burası mera yani 16 köyün hayvanlarını otlattıkları ortak kullanım alanı ancak Maraş’a açılan kapısı ile Alevilerin demografik açıdan yoğun olduğu bir köy,  yani Maraş ve Aleviler algısın ortak noktası 19.06.2016 ( Pazar günü)  Terolar köyünü ve Alevilere destek vermek için ziyaret ettik. Sev ...

SÖZÜMÜZ KUTSALDIR VE SÖZÜMÜZ CESARETİMİDİR   Aleviler için söz; bilgi, Kültür ve sosyal değerlerin kolektif bellekte günümüze taşınmasıdır. Türküler, Deyişler, Nefesler, Masallar, Hikâyeler, Şiirler, dualar, ağıtları ve birçok şeyi kapsar sözlerimizi bellekte tutanlar ise pirlerimiz, ulularımız ve halk ozanlarımızdır. Her biri profesyonel anlatıcı ve aktarıcıdır.     Asimile edilmeye çalışılan bir inancı saklamanın ortak gerekliliği ile zulme ve acıya meydan okuma ...

Kırklar meclisinde Hz. Muhammet kendisine gösterilen yere oturur. 22 erkek,17 kadın daire şeklinde yüz yüze bakarak cem yaparlar. O sırada Salmanı Farisi yiyecek getirmek için dışarıdadır. Muhammed Kimsiniz der? “Biz Kırklarız” derler Muhammed şaşırır der ki; küçüğünüz ve ulunuz kimdir cevap gelir küçüğümüz ulumuzda birdir derler. Eşitlik ilkesine vurgu yapan bu ayrıntı inancımızda demokrasinin önemini, eşitlik ilkensin vazgeçilmez olduğunu göstermiyor mu? Ya da kadın erkek eşitliğin ...

Söz Alevi hukukunda İkrar, Sazda Kelam ve Yaşamda Cesarettir.   Sevgili canlar, inançları farklı olan, tanrıya farklı açıdan yaklaşan, kendilerini yaşadıkları gibi tanımlayan toplumların sözlü gelenekleri tümüyle kutsaldır ve vazgeçilmezdir. Çünkü bu toplumlar tarihi süreçte asimilasyonlara, baskılara ve zulümlere karşı inançlarını kültürlerini dillerinde saklayarak kuşaktan kuşağa, coğrafyadan coğrafyaya sır gibi taşımışlardır. Bu nedenle sözlerini sosyal, kültürel alanda inançla birleş ...
« »

Etkinliklerimiz

Diğer Haberler