BENİM SİZDEN CAN İÇİN BİDAT, MEZHEBİNİZE İSLÂM DİYECEĞİMİ Mİ SANIYORSUNUZ?

(Hamdullah Çelebi’nin Şeriat mahkemesi Kadısına verdiği cevap)
Şeriat mahkemesi kadısı: Kanı helal şeyh. Senin mensubunun kanı helaldir. Sapkın biat mezhep mezhebin mensubu olduğuna mahkeme önünde pişmanlığını tövbe ederek dile getir der. İfadeni ona göre değerlendireceğim der.
Ve Hamdullah çelebi şeriat mahkemesi kadısına cevap verir: kadı hazretleri Can hayfı olmadan doğruyu söylediğimin tutanaklara geçmesini istiyorum. Mahkemenizin ve şu andaki devletinizin İslâm diniyle yakından uzaktan ilginiz alakanız yoktur.
Peygamberin öldüğü gün ehlibeyt ailesinde yas vardı matem vardı ev basılmış İslam dini o gün ayaklar altına alınmış hatta din hiçe sayılmıştır. Şahı Merdan Ali’nin evinde peygamberin torunları, kuzenleri vardı hepsine işkence edilmiş kadınları, kızları Medine de satılmıştır. Halife Osman ise onları bağışla diyenlere acımadı işte bu acı görenler alevidir. Yani Ali tarafıdır sizler İslam’a zorla el koyup biat mezhebi yarattınız “Benim sizden can için bidat mezhebinize İslâm diyeceğimi mi sanıyorsunuz”
Sevgili canlar inancımız yaratıcı ve Devlet arasında yapılan bir sözleşme değildir, tarih içindeki toplumsal ilişkilerimiz ve tavrımız net olarak göstermektedir ki; bizler Şahı Merdan Ali ve Şah Hüseyin tarafıyız bu yolda can vermiş kula kulluk etmemişiz.
Alevilik; Sünni veya Şialık içinde düğümlenmiş ikisinin ortak bir değeri değildir ya da ikisinin farklı yorumu değildir İslam’ı kendi kültürel, sosyal ve gerçeklikle anlayan, algılayan yaşatan inançsal kurumları ile bir bütün ( Talip, rehber, pir, mürşit, dede) olan bu değerleri erkânları ile gerçekleştiren toplumsal eğitim sistemidir.
Bu sistemi bölmek ve parçalamak isteyenler bazen kişisel intikam duygularıyla bazen örgütlenmiş kör zihniyetleri ile Alevilik inancını niteliksizleştirmek, değersizleştirmek için Sünnilik veya Şiilik içinde eritme planları yapmaktadırlar bunu yaparken toplumsal alanlar, cem evlerimiz ya da dergâhlarımız seçilmekte.
Canlar Aleviler Namaz kılmaz, namaz kılan Alevi; Sünnilik veya Şiiliğe meyilli kendi inançsal kimliğini yitirmiş kişi veya kişilerdir bu kişiler ya bir gruba ya bir cemaate katılmış ya da bireysel kulluk tuzağına düşmüş kişilerdir.
VE SEVGİLİ CANLAR
Bizler Hallacı-Mansur düşüncesi için darağacını göze almış, Pir sultan’ın söylediği iki dizeye binlerce kitap yazmış, yanan yakılan ve nice canların temsilcisiyiz.
Saygılarımla
Celal FIRAT

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.