Garip Dede Dergâhı Cem evi Hizmet binamızın açılışına katılın tüm canlarımıza teşekkür ediyoruz.

 

“ Sahip olduğumuz değerler ne kadar yüce olursa olsun bu değerlere ne kadar bağlı olunursa olsun yetiştirdiğimiz nesiller; çocuklarımıza ve gençlerimize inanç ve itikat değerlerimizi kazandıramazsak geleceklerini teminat altına alamayız
Dünyada yaşayan tüm toplumlar, küreselleşmenin hızıyla derin dönüşümlere uğruyor bu diyalog ve değişim bazen büyük fırsatlar yaratırken bazen de eşitsizlik ve yoksulluk, kaynak çatışması yaratmaktadır. Hatta körüklenen cehalet, nefret duygusu birlikte yaşama dokumuzu zayıflatıp zarar vermektedir.
Buna karşı içinde bulunduğu zengin kültürel ve inançsal çeşitliği içinde kendimizi ifade biçimimiz Aleviliktir. Yani insan olma, saygı duyma, kabul etme ve taktir etmektir. Bu çerçevede daha dikkatli daha bilgili, daha cesaretli ve samimi bir toplum olmanın gururunu yaşıyoruz.
Garip Dede Dergâhı Alevilik inancı gereği şah Hüseyin safında yer almış tutarlı ve nitelikli çizgisiyle tüm toplumun bireylerini görüş, düşünce, davranış ve inanç özgürlüğü dâhil farklılıkları ile kucaklamıştır.
Dün Alevi toplumu için önemli bir gündü
Tüm canlarımızın dilek ve isteklerinin somutlaştığı, pratikte anlam kazandığı gündü ve bu anlamda sol tarafımızın dengesini oluşturan Hacı Bektaşi Veli, Yunus, Mevlana, Pir Sultan Abdal ve nice hak ve hakikat taşıyıcısına bir kez daha gönülden niyaz ediyoruz
Sevgili canlar yeryüzünde en büyük güç sevgidir.
İnsanı değersiz kılmak, ehlileştirmek, bilinçli ve sistemli şekilde inancından ve tarihinden ayırmak geleneklerini yok saymak kültürel yozlaşmaya tabi tutmak ya da taraflı adaletsiz uzlaşma seçenekleri sunmak haksızlıktır, ayrımcılıktır bu haksızlıklar bizi aynı topraklarda birbirine düşürüyor yıkıcı ve trajik olaylara neden oluyor en önemlisi ikiyüzlü bir toplum yaratıyor
Tüm bunlar karşında Alevi toplumu kurumları aracığıyla geçmişte verilen vaatlerin sorgulamasını, eleştirisini yapıyor İnançsal ve siyasi olarak örgütleniyor hak hukuk ve adalet için isteklerinin değersizleştirilmesine karşı çıkıyor, barış ve kardeşlik konusunda ısrar ediyor.
Ve bizler yeni hizmet binamızla; Aleviliğin evrenselliğini; değerler açısından bireyi yönlendirecek; ahlaki, sosyal, siyasal güzellikleri yakalayacak ve bunları insani değerler boyutunda tüm canlılar ile bütünleştirerek dünyaya armağan ediyoruz
Sevgi ve Saygılarımızı Sunuyoruz
Garip Dede Dergâhı Yönetim Kurulu Başkanı
CELAL FIRAT

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.