Cem Hizmeti

CEM, özgürlük, eşitlik, ibadet ve sevgi yeridir. Cem yargı ve karar yeridir. Birlik ve dirliğin korunup sergilendiği yerdir. Garip Dede Dergahı da bu değerlere sahip çıkarak  her Perşembe  Canlarla cem olmaktadır.

 

İnançsal Eğitimler

Kurum olarak inancımızla ilgili verilen eğitimlerde hedeflenenler

Çocuklarımız Alevilik ilgili temel inançsal kavramları tanıması
İnancımızın “yol bir sürek bin bir” temel ilkesini farklı tanımlarla ortak akılda birleştirmesi
Alevilik inancının bir metoda yerleştirilmeyeceğini bu nedenle yaşamda farklı olmadığını içselleştirmesi
İlim ve fenden uzaklaşmadan etkili bir eğitim içinde inancın gereklilikleri analiz etmesi
Cumhuriyetin temel ilklerine sahip çıkarak uygarlık ve kültürün temeli, düşünce, hukuk ve ahlak olduğu konusunda farkındalık yaratmasını sağlamaktır.
Kategoriler
KURBAN VE LOKMA HIZMETIMIZ
KIRK YEMEKLERI
CEM HİZMETİ

Hizmet İçi Eğitimler

Dergâhımız kurumsal kimliğini tamamlamış 1850 üyesi binlerce gönüllüsü olan ; inançsal, sosyal, kültürel alanda hizmet veren bir Alevi Dergâhıdır. İçinde Türbesi, yemekhanesi, kurban kesim alanı, ortak yaşam alanları, Cem evi, Aşevi, Cenaze hizmet alanı, morg ve hediyelik eşya satış alanı barındıran bir konuma sahip. Bu birimlerin her birinde çalışan emekçi personelimizin özlük hakları, mesleki bilgi ve becerileri konusunda eğitimleri çalıştıkları süre içinde verilmektedir. Bu eğitim, kurumumuzun genel çalışma düzenini sürekli olumlu etkileyen bir başarıya ulaşmasını sağlamış ve haftalık ziyaretçi sayımızın 8.000 üzerinde olması da bu özverili çalışmanın sonucu olmuştur.

İnancımızla ilgili eğitim, araştırma, geliştirme çalışmaları da bu hizmet içi eğitim kapsamına alınarak paneller, seminerler, sempozyumlar, saz, semah, cem gibi inançsal alanda eğitim çalışmaları devam etmektedir.