Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

CEM, özgürlük, eşitlik, ibadet ve sevgi yeridir. Cem yargı ve karar yeridir. Birlik ve dirliğin korunup sergilendiği yerdir. Garip Dede Dergahı da bu değerlere sahip çıkarak  her Perşembe  Canlarla cem olmaktadır.

İnançsal Eğitimler

Kurum olarak inancımızla ilgili verilen eğitimlerde hedeflenenler

Çocuklarımız Alevilik ilgili temel inançsal kavramları tanıması
İnancımızın “yol bir sürek bin bir” temel ilkesini farklı tanımlarla ortak akılda birleştirmesi
Alevilik inancının bir metoda yerleştirilmeyeceğini bu nedenle yaşamda farklı olmadığını içselleştirmesi
İlim ve fenden uzaklaşmadan etkili bir eğitim içinde inancın gereklilikleri analiz etmesi
Cumhuriyetin temel ilklerine sahip çıkarak uygarlık ve kültürün temeli, düşünce, hukuk ve ahlak olduğu konusunda farkındalık yaratmasını sağlamaktır.
Kategoriler
KURBAN VE LOKMA HIZMETIMIZ
KIRK YEMEKLERI
CEM HİZMETİ

Hizmet İçi Eğitimler

Dergâhımız kurumsal kimliğini tamamlamış 1850 üyesi binlerce gönüllüsü olan ; inançsal, sosyal, kültürel alanda hizmet veren bir Alevi Dergâhıdır. İçinde Türbesi, yemekhanesi, kurban kesim alanı, ortak yaşam alanları, Cem evi, Aşevi, Cenaze hizmet alanı, morg ve hediyelik eşya satış alanı barındıran bir konuma sahip. Bu birimlerin her birinde çalışan emekçi personelimizin özlük hakları, mesleki bilgi ve becerileri konusunda eğitimleri çalıştıkları süre içinde verilmektedir. Bu eğitim, kurumumuzun genel çalışma düzenini sürekli olumlu etkileyen bir başarıya ulaşmasını sağlamış ve haftalık ziyaretçi sayımızın 8.000 üzerinde olması da bu özverili çalışmanın sonucu olmuştur.

İnancımızla ilgili eğitim, araştırma, geliştirme çalışmaları da bu hizmet içi eğitim kapsamına alınarak paneller, seminerler, sempozyumlar, saz, semah, cem gibi inançsal alanda eğitim çalışmaları devam etmektedir.

ÖNCE İKARAR

İnancımıza göre insani erdemler ruhlar aleminde insanda vardı, bu erdemler sonradan kazanılmadı ve o gün insanoğlu ikrar verip yaratıcıyla bir oldu. Deyiş, Duvaz-ı imamlarımız insanoğlunun o an ve zamanını, yaratıcının ruhta ve bedende zuhur ettiğini, yaratıcının kendini bilme anını, varoluş ötesini ve ilk Cem’i ilk duruşu ve icrasını anlatır.

Ta Kalu Bela’dan duyduk hitabı

Sıtk ile yetirdik ahd-ı imanı

Ba-i bismillahtan aldık cevabı

Teslim olup şaha verdik bu canı

Talipler gönülden cemde meclis oluşturup pir huzurunda Alevilik ilkelerini yerine getirirler, kesin bir dille “Gelme gelme dönme dönme, gelenin malı dönenin canı” diyerek yolun önemini ortaya koyarlar eyvallah deyip kendilerini pire teslim etmiş olurlar

Dolayısıyla Ceme giren Aleviler her cemde bu ikrarı hatırlar bu ilahi ikrarı her adımda ileriye taşır zahiriden Batıniye yol alır yeniden dirilerek insan-ı kamil olur. bireysellikten kurtulup; evrendeki tüm değerlere karşı kendisini sorumlu tutar.

Niyaz;  Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali Diyerek pişirilen lokmaların eşit şekilde. İkrara uygun pir huzurunda dağıtılmasıdır.

KURBAN VE ADAK HİZMETİ

Eski inançlarda, uygarlıklarda ve tüm semavi dinlerde kurban ve kurban törenleri tanrıya yaklaşmak için yapılmaktaydı. Kurban adamak ve kesmek belli kaide ve kurallara bağlıdır. Kurban rızalık alınmadan kesilmez ve rızalık olmadan da adanmaz

kurban ve adak adayan kişi erdemliliğin, doğruluğun, bilgeliğin ve açık yürekliliğin bilinciyle aynı sofrada farklı binlerce kişi ile paylaşmasını bilir bu nedenle Aleviler kendi bireysel kararlarıyla kurbanlarını ve adaklarını tüm insanlarda hak sevgisinin gizli olduğunu bilerek yaparlar.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı