NEFES’LER ALEVİLİĞİN İNANÇ YÖNÜNÜ BELGELEYEN SİİRLERDİR.

Müzik ile okunduğunda Nefes mistik bir içerik arz eder,Alevî usul ve erkânı için terennüm edilen Alevî usul ve erkânının önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. âşıkâne, kalenderâne, felsefî veya didaktik mahiyette hicviyye, medhiyye ve mersiye tarzında olabilecekleri gibi, “insan-ı kâmil” hakkında veya “On iki imam” hakkında yazılmış da olabilirdi. Bu grupta yer alan nefeslerden sırf okunmak için yazılanlara “nutuk”, terennüm edilmek (ezgi ile söylemek) için söylenenlere ise “nefes” denir.ibadet sırasında,şiirsel bir ifade ile dile getirilir. İnançsal ve yaşam tarzının değerlerini taşıyan nefesler aynı zamanda birer eğitim aracıdırlar.
Gafil durma şaşkın bir gün ölürsün
Dünya sana bâki değil ne fayda
Ettiğin işlere pişman olursun
Pişmanlığın ele girmez ne fayda

Bir gün seni iletirler evinden
Hakk’ın kelamını kesme dilinden
Kurtulamazsın Azrail’in elinden
Türlü türlü yolun olsa ne fayda
TESLİM ABDAL

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.