ÖNCE KENDİ HAK VE HUKUMUZ /ALEVİLER ÖRGÜTLENİYOR

Kitleleri kandırmaya, algı yaratarak yalan, talan üzerine dikta inşa etmeye çalışmak isteyenlere, özellikle baskıcı yasalarla kendi yönetim anlayışını yaratanlara, Demokratik birliktelik ve geçmişte yaşanmış deneyimlerle, , sivil haklar, sosyal ve ekonomik adalet mantıklı iç siyaset konusunda tüm halklara karşı sorumlu olduklarını hatırlatmak gerekir.
Bu süreçte tüm halkların eşit vatandaşlık kapsamındaki haklarının yok sayılması, nefret, ayrımcılık ve siyasi platformlardaki ötekileştirme politikalarının artacağı ortada.
Birey üzerinde yaratılmak istenen baskının derecesi hissedilir ölçüde artacaktır. Bu aslında tüm toplumu pasifleştirmek için bir nabız ölçme ve şerbet verme durumudur. Buna alışan toplum geleceği belirsiz, ilkeli ve onurlu mücadeleyi unutmuş, bir kitleye dönüşecektir. Yani belirsiz ve uyuşmuş bir toplumdur hedef…
Tıpkı inançsal anlamda Alevilere yapılmak istenen asimilasyon gibi bir tarafın dozunu artırıp diğer tarafa vicdan telkinleri ile yola getirmeye benzer. Aslında içinde bulunduğumuz iklimde budur. Gerçeği görememek, mağdurları suçlu görmek, adalet olmadığı halde sorunları yasal zemine çekip karşı tarafın adaletine teslim olma durumu
Alevilik inancı gereği Alevi İnanç önderleri başta olmak üzere tüm halkların eşit vatandaşlık haklarından yararlanmaları için mücadele etmelerini bu mücadelenin güven duygusu, cesaret ve iç birliktelik kazandıracağına inanıyoruz.
YANİ KISCASI; Demokrasi, insan hakları, inanç özgürlüğü, laik ve eşit yurttaşlık artık Alevilerin de değil tüm toplumun sorunu bu sorunlar çoğulcu demokrasi ile ancak hayat bulacaktır. Bu aşamada Alevi kurum ve kuruluş örgütlerine düşen, önce kendi temel hak ve hürriyetlerine sahip çıkmaya ve bu mücadelede kazanılacak başarıyı tüm topluma sunmaktır.

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.