Sözlü Kültürümüze Sahip Çıkalım

13 Haziran 2016

Sözlü Kültürümüze sahip çıkalım, 
çünkü sözlü kültür insani değerler açısından yazılı kültürden son derece insanidir, söz insan bilincinin gizli gücünü ortaya çıkarır. Nesiller arası iletişimde asla ve asla değerini kaybetmez. Halk hikâyeleri, efsaneler, türküler, bilmeceler, atasözleri, deyişler, ninniler halkların kültürüne bürünür ve genetik bir özellik kazanır. Alevilik öğretisi de inançsal değerlerinin tamamını sözlü olarak biçimlendirmiştir. Yazımsal olarak kişi ve kişilerin kalemleriyle ideolojileriyle biçimlenmemiştir bu denenle evrensel olmuştur. Bu nedenle tüm baskılara rağmen ayakta kalmıştır Garip dede Dergahı ;sözlü kültürün bilimle kesiştiğini ve gelecek kuşakların belleklerine sözlü kültürü taşımayı misyonu kabul ederek “Sözümüz Cesaretimizdir” etkinliklerine devam edecektir. bu konuda tüm canlardan manevi destek bekliyoruz