Söz Alevi hukukunda İkrar, Sazda Kelam ve Yaşamda Cesarettir.

13 Haziran 2016

Söz Alevi hukukunda İkrar, Sazda Kelam ve Yaşamda Cesarettir.  

Sevgili canlar, inançları farklı olan, tanrıya farklı açıdan yaklaşan, kendilerini yaşadıkları gibi tanımlayan toplumların sözlü gelenekleri tümüyle kutsaldır ve vazgeçilmezdir. Çünkü bu toplumlar tarihi süreçte asimilasyonlara, baskılara ve zulümlere karşı inançlarını kültürlerini dillerinde saklayarak kuşaktan kuşağa, coğrafyadan coğrafyaya sır gibi taşımışlardır. Bu nedenle sözlerini sosyal, kültürel alanda inançla birleşip kutsallaştırılmıştır.

     Toplumların birbiriyle olan güç ilişkilerini, siyasi dinamiklerini nüfus çoğunluğu belirlemez onların tarihsel kimliklerinin gücüne, farklılıklarıyla yüzleşme cesaretine, ortak akılda birleşme inisiyatifine, birlikte ama farklı, yaşama kültürünü kazanıp kazanamadığına bakılır.

     İşte Alevilerde Tanrı sırrını ölçmek, kalıplara koymak diğerlerini kendisine benzetme şiddetine binlerce yıl karşı koymuş bu sırrı Eren, Evliyalar, Pirlerin ve dervişlerin genleriyle bu coğrafyada saklamayı başarmıştır. Bu nedenle Aleviler; Hakikate ulaşma gerçekliğini, tanrı sırrını kelamda aramayı bilmiş, insana insan gibi davranmayı, İncil, Zebur, Tevrat ve Kuranı ve daha ötesi cümlesi insanı hak kelamı sayma becerisini gösteren engin bir toplumdur.

     Bu nedenle Aleviler söz söyler tıpkı Pir Sultan, Hacıbektaş veli, Nesimi, Viranı, Fuzuli, Şah İsmail, Kul Himmet, Yunus ve Mevlana gibi söylerler ,tıpkı, Harabı ve binlercesi gibi  BİR AN DÜŞÜNÜN BUNLARIN HEPSİNİ  BU TOPRAKLARDA GÖÇ ETMEYE ZORLARLADIĞINIZDA NE OLUR

 

 Bu nedenle “Sözümüz Kutsaldır” ,Sözümüz Cesaretimidir.”   Adlı sözlü gelenek projesini manevi desteklerinizle garip dede dergâhı olarak yürütmeye devam edeceğiz. 

Hak meydanında şeklimiz değil Sözümüz itibar görür

Celal Fırat