Halk anlatımları ile mitoloji arasında varlığını sürdüren ve Alevilerin sosyal adaletini anlatan “4 KAPI 40 MAKAM “

13 Haziran 2016

Kırklar meclisinde Hz. Muhammet kendisine gösterilen yere oturur. 22 erkek,17 kadın daire şeklinde yüz yüze bakarak cem yaparlar. O sırada Salmanı Farisi yiyecek getirmek için dışarıdadır. Muhammed Kimsiniz der? “Biz Kırklarız” derler Muhammed şaşırır der ki; küçüğünüz ve ulunuz kimdir cevap gelir küçüğümüz ulumuzda birdir derler. Eşitlik ilkesine vurgu yapan bu ayrıntı inancımızda demokrasinin önemini, eşitlik ilkensin vazgeçilmez olduğunu göstermiyor mu? Ya da kadın erkek eşitliğinin net şekli değil mi? tanrı katında meşrulaştırılan namaz, mümin,kâfir,köle,kul,efendi ,cariye kalıplarına rest çeken bu duruş felsefe,bilim,aklın buluştuğu cesaret meydanıdır.

  Ve Selman Farisi geçte olsa gelir ancak tek bir üzüm tanesi getirmiştir. Üzüm itina ile peygamberin önüne konulur peygamber bu üzümü 40 nasıl böleceğinin yol ve bilincini anlamaya çalışırken tanrı yardıma yetişir. Paylaşımın yolunu öğrenen peygamber üzümü ezer ve şaraba dönüşür ( bu makamdaki yeri şerbet olarak anlatılı)  ve kırklar içtikçe mest olup semaha durular. bu aşk ateşi  Anka Kuşu’nun cesaretle kendisini yakması ve küllerinden yeniden doğmasına benzer  işte peygamber  Bu aşkın varlığı ile Ali ile musahip olur  ve tanrı aşkının Alide vücut bulduğunu ,Tanrının insanda tecelli ettiğini öğrenip meclisten  aşk sarhoşu olarak döner.