Dertli Divani Hak Nefesindeysi

20 Haziran 2016

SÖZÜMÜZ KUTSALDIR VE SÖZÜMÜZ CESARETİMİDİR

 

Aleviler için söz; bilgi, Kültür ve sosyal değerlerin kolektif bellekte günümüze taşınmasıdır.

Türküler, Deyişler, Nefesler, Masallar, Hikâyeler, Şiirler, dualar, ağıtları ve birçok şeyi kapsar sözlerimizi bellekte tutanlar ise pirlerimiz, ulularımız ve halk ozanlarımızdır. Her biri profesyonel anlatıcı ve aktarıcıdır.

    Asimile edilmeye çalışılan bir inancı saklamanın ortak gerekliliği ile zulme ve acıya meydan okumak, Filozofça karanlık düşünceyi parçalamaktır. Ve Bireysel sanat özgünlülüğünün ve özgürlüğün kendisidir.

 

"kadılar müftüler fetva yazarsa

İşte kement, işte boynum asarsa

İşte hançer, işte kellem keserse

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan"

 

Genlerimizde somutlaşan bu kültürel miras; demografik asimilasyon, yanlış yazılı kaynaklar, görsel, sanal gibi modern kitle iletişim araçlarıyla geleneksel formlarından uzaklaştırılmakta etkili bir deneyim olan kültürel mirasımıza yabancılaşmaktayız.

    Adet, gelenek, felsefe, göreneklerimizi ve öğretimizi kapsayan bu değerlerimiz bilinçli olarak özendirme aracı haline getirilmek istenmektedir.   Türkümüzün ve deyişimizin ürün tanıtımlarının arka planlarında fon müziği olarak kullanıldığını ozanlarımızın hak methiyeleri ile  holding sahiplerinin egosunun okşandığını hepimiz biliyoruz.

 Bu coğrafyada yarı tutsak yaşayan, acılarını şiirleştiren derisi yüzülmesine rağmen acıyı coşku ve şiire çeviren halk ozanlarımızın mirasını pervasızca savuran, bunları çıkarları için formlarından uzaklaştıran tüm kişi, kurum ve kuruluşlara karşı Garip Dede Dergâhı son dört yıldır çalışmasını yaptığı “Sözümüz Kutsaldır, Sözümüz Cesaretimizdir” sosyal sorumluluk projesi geniş halk kitleri tarafından manevi destek görmüştür.

 Aylık bülten haline dönüştürülen bu proje periyodik zamanlarda kendi alanlarında ehil halk ozanlarımızın desteğiyle hedefine hızla ilerlemektedir. Bundan sonraki süreçlerde inancımıza ait özel kavramları, edep, erkân, marifet ve hakikat gibi birçok değerimizin ticari malzeme olarak kullanılmasına karşı duracağız.