SÖZÜMÜZ KUTSALDIR SONBAHAR MUHABBETİ

22 Eylül 2016

Hü diyelim gerçeklerin demine
Gerçeklerin demi nurdan sayılır
Oniki imam katarına düzülen
Muhammet Ali'ye yardan sayılır
İhlas ile gelen bu yoldan dönmez
İkilikten geçip birliğe ermez
Eri Hak görmeyen Hakk'ı hiç görmez
Gözü bakar amma körden sayılır
Pir Sultan Abdal