TERÖR ŞİDDET BİR İNSANLIK SUÇUDUR.

17 Aralık 2016

Toplumsal gerilime neden olan bu suç, mağdurlara korku, topluma baskıyı amaçlar. Toplumun farklı segmentleri olan ırk, milliyet, inanç - din, cinsiyet, engellilik ve mülk üzerinden işlenir. Taktik ve stratejisi kin ve nefreti çoğaltarak çatışma ortamı hazırlamaktır.
Zamanla duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak toplumun huzurunu kaçırarak, bireyleri korku bloğuna hapsetmeyi hedefler. Son dönemlerde artan terör olaylarını neden- sonuçlarla ilintilendirmeden, ele almak ve kesin çözümler üretmek gerekir. 
Bu çözümlerin başında öncelikle, tüm toplumun sivil toplum alanına itilerek, ideolojik, siyasi, dinsel, inançsal faylardan uzak dinamik bir yapıya kavuşması ve tarafsız sivil toplum örgütüne dönüşmesi gerekir. 
Bu suçu ve suçluları yüksek perdeden motive eden, bilinçli ve aktif planlar yapan olaylardan sonra kanıt ve tahrik nesnelerini kendisine göre bahanelerle topluma dayatanlara, suçun yasal tanımı ile cevap verebilmemiz ve şiddetin topluma yayılmasının önüne geçmeliyiz. Acılarımızı hafifletmek için değil bitmesi için çözüm üretmek gerekir. 
Toplum hafızasında acıyı silmek terörü kınamakla yetmiyor, nefretle KINAMAK da bunun yerine birlikte yaşama olasılığımızı yeniden belirleyerek, aynı topraklarda kardeşçe yaşamanın niteliklerini bir araya getirmemiz getiri. Tıpkı şairin dediği gibi 
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve
Bir orman gibi kardeşçesine,
Bu hasret bizim...
Garip Dede Dergâhı Yönetim Kurulu olarak, ülkemizin içinde geçtiği bu zor ve acı günlerin bitmesini diliyor Ve kan dökücü, kandan beslenenlere tek bir sözümüz olacak diyoruz, Sizler Hacı Bektaşi Veli’yi, Pir sultanı, karacaoğlanı, topraklarına sevdalı Dadaloğlu’nu, her damara dalan Yunusu ve binlercesin inin izini silemeseniz “ BU TOPRAKLARDA BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Garip Dede Dergâhı Yönetim Kurulu