İNSAN YAŞAMINA DENK DÜŞEN FELSEFE

07 Mart 2017

İNSAN YAŞAMINA DENK DÜŞEN FELSEFE

Aleviler yaşamlarını sürdürmek için, doğayı yok edip ya da yok sayıp talan etmezler. Kırklar ceminde ezilip dağıtılan ve kırk kişiyi doyurup mest eden üzüm inancımızın eşitlikçi ilkesi etrafında şekillendiğini göstermektedir. Bizler bizi doyuran doğanın her canlısını tanrı güzelliğinin bir yansıması olarak görmekteyiz. Toplumsal gereksinimlere ve insan yaşamına denk düşen bu felsefe sadece Alevilerin değil ezilen tüm halkların kurtuluşudur. Bu nedenle Alevi kurumlarının siyasi, sosyal, ekonomik modelli projeleri hayata geçirecek vizyona sahip olmaları gerekiyor. Yüzyıllardır baskı ve zulme maruz kalan Alevilerin önce özgür birey sonra özgür toplum olmaları şarttır.