Yeni Dönem Yönetim Kurulu Göreve Başladı

31 Ocak 2018

Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği üyelerinin desteği ile yeni dönem yönetim organlarını oluşturarak göreve başlamıştır.

İlk yönetim kurulu  toplantısını 29 Ocak 2018 pazartesi yapan yeni yönetim daha güçlü bir örgütlülük ve inançsal temelde kurumsallaşma sürecini başlattı.

Üç yıllık çalışma sürecinde projelendirilecek başlıklar şunlar;

  • BAŞTA ÜYELERİMİZİN, HALKIMIZIN İNANÇSAL, BİLİNÇSEL İLETİŞİMLERİNE KATKI SUNACAK DAHA NİTELİKLİ FİKİRLERİN BİR HAVUZDA TOPLANMASINI SAĞLAMAK
  •  GÖNÜLLÜ OLARAK GENÇLER, KADINLAR, ÇOCUKLARLA BİRLİKTE YÜRÜMEK
  • ÜYELERİMİZLE UYUMLU BİR ŞEKİLDE GELECEK OLUŞTURMAK
  •   FARKINDALIK YARATMAK, BİLGİLENDİRMEK VE TANITMAK
  • BULUNDUKLARI YERLERDE ORTAK DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE BİREYLERİN BİRBİRİNİ TANIMALARINI SAĞLAMAK YALNIZLAŞMALARI ENGELLEMEK 
  • ALEVİLİĞİ İŞLEVSİZ, DENGESİZ, TEMELSİZ VE BAŞKA KÜLTÜR VE İNANÇLARA GÖRE ŞEKİLLENMİŞ MİTLER, EFSANELER VE UYGULAMALAR BÜTÜNÜ OLMA YOLUNDA

 BU SÜREÇTE; DEĞERSİZLEŞME, SİNDİRİLME, -KENDİNE-  YABANCILAŞMA ARTMIŞTIR. BUNA KARŞI ÖNLEM DEĞİL PROJE ÜRÜTMEK

  • DERGAH, CEMEVİ, DERNEKLERDE İNANCIMIZIN ETKİ VE VARLIK ALANININ OLMAMASI
  • OZANLIKLA BERABER ALEVİLİK TARİHÇİSİNİ, AYAKLI KÜTÜPHANESİNİ, HABERCİSİNİ, KUTSAL MÜZİSYENİNİ, KUTSAL RİTÜEL UYGULAYICISINI, FELSEFECİSİNİ VE 'DOĞAL' SONUÇ OLARAK BELLEK TAŞIYICISINI ASİMİLASYONLARLA YOK EDİLİYOR BUNA KARŞI PROJELER

SÖZÜMÜZ CESARETİMİZDİR PROJESİNİN AVRUPA FON PROJESİNE ÇEVRİLMESİNİ İÇİN CİDDİ ADIMLAR ATMAK

GİBİ bir çok başlık altında inançsal değerlere geri dönmeyi hedefleyen yönetim kurulu  bu anlamda  birden bazla nitelikli kurul oluşturarak  çalışmalarına başlamış bulunmakta