Eğitimlerimiz

  Kurum olarak inancımızla ilgili verilen eğitimlerde hedeflenenler

  • Çocuklarımız Alevilik ilgili temel inançsal kavramları tanıması
  • İnancımızın “yol bir sürek bin bir” temel ilkesini farklı tanımlarla ortak akılda birleştirmesi
  • Alevilik inancının bir metoda yerleştirilmeyeceğini bu nedenle yaşamda farklı olmadığını içselleştirmesi
  • İlim ve fenden uzaklaşmadan etkili bir eğitim içinde inancın gereklilikleri analiz etmesi
  • Cumhuriyetin temel ilklerine sahip çıkarak uygarlık ve kültürün temeli, düşünce, hukuk ve ahlak olduğu konusunda farkındalık yaratmasını sağlamaktır.