Başkanımız Celal FIRAT  İmam Rıza soyundan olup Dedelik kimliği yanında yöneticilikte yapmaktadır. 1975 yılında   Malatya da doğdu  öğrenimini burada  tamamladı  gıda sektöründe ticaretle uğraşmaktadır. Aynı zamanda  Bir  çok sivil toplum kuruluşlarında da  görev yapmaktadır.  

Garip Dede Dergâhı ile buluşması; Alevilikte ki dedelik Misyonu gereğiydi. Daha sonra Garip Dede Dergahı  gençlik kollarında aktif olarak görev aldı, uzun yıllar bu yola hizmet etti.

 Binlerce talibi bulunuyordu. Ve taliplerine ulaşmalıydı ama şehirleşme karşısında tüm Alevi Dedelerinin yaşadığı zorluğu   Dedemiz Celal Fırat da yaşıyordu. Aleviliğin örgütlenme biçimi olan bir Dergâha başkan seçilmesi de Dergâha gelen tüm Alevi canları heyecanlandırdı. Çünkü onların sorunlarını en iyi bilen kişi   ancak  bir Alevi dedesi  olabilirdi.

Alevilikle ilgili yapılan yanlış tanımlar uygulanan hatalı erkânlar ve birçok sorun çözülmeyi bekliyordu. Başkan seçildikten sonra bu konularda çalışmaya başladı. Yönetim kurulu ile birlikte bir ekip ruhuyla hareket ederek sorunları çözmeye ,yenilikler yapmaya çalışmaktadır.

    O’na göre Alevilik; sadece inanç ritüellerini yerine getirmek değil aynı zamanda yaşamın  içinde bir Alevi gibi yürümektir.  Alevilik değerlerini; yaşam biçimine katan yani  İmam Hüseyin gibi   yezide boyun eğmeyen  ve insan nazarında her canlıya eşit davranmaktır. Ve temel çalışma ilkesi  Alevilik yaşam ilkelerine ve inançsal boyutuna sahip çıkmak .Çocuklara,gençlere Aleviliği anlatmak ve öğretmek  Hz Ali’nin ve Ehlibeyti’nin bilgeliğini ve derin yaşam anlayışına  geleceğe taşımaktır. Bu anlamda Alevilik adına yapacağımız projeler ve çalışmalar şeffaf, değer yaratan,yenilikçi,katılımcı ve sorumlu olma ilkelerini kapsamalıdır  diyor.