Paylaşımlar

25 Eylül 2017

HAKSIZLIK, ADÂLETSİZLİK, EĞRİLİK, SADÂKATSİZLİK, KÖTÜLÜK, ZALİMLİK VE BÜTÜN ÇİRKİNLİKLER VARDI

HAKSIZLIK, ADÂLETSİZLİK, EĞRİLİK, SADÂKATSİZLİK, KÖTÜLÜK, ZALİMLİK VE BÜTÜN ÇİRKİNLİKLER VARDI

Kerbela olayı; tarihsel süreçlerde her halk, her etnik grup hatta bireysel haklar açısından ele alınmalı o dönemin sosyo- ekonomik koşulları özellikle dinler arasındaki ilahi kanunların egemenler tarafından yeniden kaleme alınma durumu.

 İnançsal ve kültürel çelişkiler ve yobazlığın artması sonucu zorba ve katliamların hız kesememesi ve bunların sonucunda ortaya çıkan Emevi saltanatı yani peygamberin büyük amcaoğlu Ümeyye soyu. İslamiyet’in getirdiğine inanılan tüm adaleti ve hükümlerini ( ceza, mükâfat, ibadet, adet, hal, hüküm, hesap, itaat, boyun eğme, şeriat,) yok sayıp başta Ehlibeyt soyuna ve halklara acı tarih yaşatan kanlı EMEVİLER SALTANATI

Ve MUAVİYE (Hz Hamza’yı katledip kalbini söken ananın doğurduğu, Mekke’nin fethinden sonra Müslüman, Ebu Sufyan’ın önerisiyle Peygamber yanında vahiy kâtibi ve valiyken koskoca İslam’ın halifesi olan kişi

Peki, maviye nasıl halife oldu?  Sıffın savaşında yenildi, Hakemlik sistemine destek verdi sonra Hz Ali ve kendi hakemlerini bir araya getirdi gizli görüşmede halife olmayacağını söyleyerek sonrasında hile yaptı ve hilafetini ilan etti

Zihniyetine göre kâtiplik yapan, halk arasına fesat sokup özellikle Sıffın olayında Kur’anın hükümlerini kaldırıp olayı ve kendince haksızlıkları hakemlerle çözmeye çalışan, Hutbelerle halkı düşmanlığa, kin ve nefrete tabi tutan zihniyetin efendisi ve dünyaya getirdiği katil YEZİT

Şimdi bir soru

Sünni anlayışa göre Maviye çok önemli bir Alimdi Cebrail’in getirdiği vahiy ve peygamber’in mektuplarını yazardı Bize göre de bu kadar Kan döken Maviye Kur’anı Âlim sıfatıyla ileri derecede ilimleştirdi fikri külliyen yalan işte bu külliyen yalana inanlarla inanmayanların durumudur KERBELA

İşte bu tarihsel kişiliklerden biri de MERVAN; Hakem bin Ebi As’ın oğlu ki; Ebi As Müslümanlığı isteyerek kabul etmedim demişti Mekke’nin fethinde kılıç zoruyla kendini Müslüman hisseden bir kişilik. Hiçbir zaman peygamberi sevdiğini söylemedi. Osman zamanında hatırı sayılır ganimetlerle o günün en zenginleri arasına girdi. Cemel savaşında yenildi ve bu sefer Hz Aliye biat etti.  Ve Hz Hüseyin’e karşı Yezit’in yanında yer alır ve Yezit ölünce onun karısını alacak kadar kişiliksizdir. Ve oda kâtipti ve gerçek Kura’nı yaktı…

Şimdi ikinci soru

Bu kadar siyasi stratejiler ve ganimet peşinde olan bir kişinin İslam kitabı kuranı güncellemesi kime göre DOĞRU işte bu soru sorma cesaretidir KERBELA

Ve Yezit; Muavin’in bile sevmediği oğlu hak ve hukuku gasp eden babası öldüğünde elindeki mızrakla kuranı hedef alıp yırtan ve artık benim hükmüm geçerli diyen ve Hz Hüseynin kafasını tepside görme arzusu çeken hastalıklı bir kişilik.

Şimdi üçüncü soru

İslam coğrafyasının kalbini söken kanını içen YEZİT Mantığını kendine yakın iktidarlara devretmişti

Bunu sorgulamaktır KERBELADIR.

İşte düşünün canlar sorgulayın duygularınıza sıkıştırıp o acı günü romantizm mantığıyla anlamayın veya anlatmayın konu çok acı ve gerçek ve dokusuyla devam ediyor. Kerbalayı gerçeğin dışına taşımayın ağlamak hatırlamak değil, sorgulayarak yaşamaktır KERBELA...

 

Sevgilerimle

Celal FIRAT