SÖZÜMÜZ KUTSALDIR VE SÖZÜMÜZ CESARETİMİZDİR DEMEYE DEVAM EDİYORUZ

“Aleviler için söz; bilgi, Kültür ve sosyal değerlerin kolektif bellekte günümüze taşınmasıdır”.
Sözümüz; Türküler, Deyişler, Nefesler, Masallar, Hikâyeler, Şiirler, dualar, ağıtları ve birçok şeyi kapsar bunları bellekte tutanlar ise pirlerimiz, ulularımız ve halk ozanlarımızdır. Her biri profesyonel anlatıcı ve aktarıcıdır.
Asimile edilmeye çalışılan bir inancı saklamanın ortak gerekliliği ile zulme ve acıya meydan okumak, Filozofça karanlık düşünceyi parçalamaktır.
Ve Bireysel sanat özgünlülüğünün ve özgürlüğün kendisidir.

“kadılar müftüler fetva yazarsa
İşte kement, işte boynum asarsa
İşte hançer, işte kellem keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” ( Pir Sultan Abdal)

Genlerimizde somutlaşan bu kültürel miras; demografik asimilasyon, yanlış yazılı kaynaklar, görsel, sanal gibi modern kitle iletişim araçlarıyla geleneksel formlarından uzaklaştırılmakta etkili bir deneyim olan kültürel mirasımıza yabancılaşmaktayız.
Adet, gelenek, felsefe, göreneklerimizi ve öğretimizi kapsayan bu değerlerimiz bilinçli olarak özendirme aracı haline getirilmek istenmektedir. Türkümüzün ve deyişimizin ürün tanıtımlarının arka planlarında fon müziği olarak kullanıldığını ozanlarımızın hak methiyeleri ile holding sahiplerinin egosunun okşandığını hepimiz biliyoruz.
Bu coğrafyada yarı tutsak yaşayan, acılarını şiirleştiren derisi yüzülmesine rağmen acıyı coşku ve şiire çeviren halk ozanlarımızın mirasını pervasızca savuran, bunları çıkarları için formlarından uzaklaştıran tüm kişi, kurum ve kuruluşlara karşı Garip Dede Dergâhı son dört yıldır çalışmasını yaptığı “Sözümüz Kutsaldır, Sözümüz Cesaretimizdir” sosyal sorumluluk projesi geniş halk kitleri tarafından manevi destek görmüştür.
Aylık bülten haline dönüştürülen bu proje periyodik zamanlarda kendi alanlarında ehil halk ozanlarımızın desteğiyle hedefine hızla ilerlemektedir. Bundan sonraki süreçlerde inancımıza ait özel kavramları, edep, erkân, marifet ve hakikat gibi birçok değerimizin ticari malzeme olarak kullanılmasına karşı duracağız.
Muharrem Temiz ( Halk Ozanı) yapılan tüm “Sözümüz Kutsaldır” etkinliklerine destek verip, etkinliğe sazıyla sözüyle katılmıştır.
Tolga SAĞ ( Halk Sanatçısı) projeye baştan sona destek vermiş “Sözümüz Kutsaldır” etkinliğimize candan katılmış, destek olmuştur. Bu projenin cem ibadetin de muhabbet olarak sürdürülmesinden yana olup birçok cemimize de mihman olmuştur.
Erdal Erzincan ( Halk Ozanı sanatçısı) Tezenesine Nesimi ayarında güzellik katan usta sanatçımız “Sözümüz Kutsal, Sözümüz Cesaretimizdir” projesine gönülden destek vermiş, konuşmalarında bu projenin esas olduğuna vurgu yapmıştır.

Sebahat Akkiraz; Alevi karşılamasıyla “Sözümüz Kutsaldır Dedi” yeri göğü nezaket ve zarafet sardı projemize candan destek verdi
Bu anlamda DR. Gani Peksen hocamızın” Hakka Doğru” kitap çalışması ve Yola Gidenler adlı sergi çalışması ve
birçok “Sözümüz Kutsaldır”etkinliğine destek olmuştur.

Özlem Taner; Sesindeki titreşim, ritmindeki gencecik deyiş sevdası ile “Sözümüz Kutsaldır”dedi

Dertli Divani; Aşk Meclisinde aşk la yürüdük ve “Sözümüz Kutsaldır” dedi

Cengiz Özkan; Kırmızı Buğday gibi başı ağır, yüreği sevgi dolu “Sözümüz Kutsaldır” dedi

Tuncay Balcı; Bize Seyrana geldi ve türküler hayattır “Sözümüz Kutsaldır” dedi

Celal FIRAT; Aleviliğin tanımı Nicel ve nitel olarak kimsenin haddine değil, onu sadece Aleviler tanımlar ve yaşar dedi cesaretle “Sözümüz Kutsaldır ve Cesaretimizdir dedi”

Arif Sağ; değirmentaşı ve su sesi uyumuyla başlayan özgün arayış, O; sevilmeye değer, bizde onu seviyoruz. “Sözümüz Kutsaldır ve Cesaretimizdir dedi”
VE GARİP DEDE GENÇLERİNE, KADINLARINA VE TÜM ZİYARETÇİLERİNE DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bir yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.