Garip Dede’nin tarihi geçmişini araştırıp kültürünü yurtiçi ve yurtdışına tanıtmak, bu kültürün gelecek nesillere aktarmak için yaşatmak
Genel merkez ile şubelerinin ve temsilciliklerinin bulunduğu yerdeki insanların inançlarını yerine getirmeleri, kurbanlarını ve adaklarını rahat, huzurlu bir ortamda icra etmeleri için gerekli alt yapıyı (Bina ve tesisleri yapmak veya yapılmasına öncülük etmek
Garip Dede Kültürünü tanıtmak amacı ile Kitap, Takvim, Dergi, Broşür, Kartpostal, Gazete, Kaset, CD, VCD, DVD, vb hazırlamak, internet sitleri kurmak gerekli hallerde Radyo Televizyon programları yapmak, her türlü teknolojik olanaklardan yararlanmak, Radyo, Televizyon istasyonları kurarak bu kültürün yaygınlaştırılmasını sağlamak
Garip Dede Kültürü ve Kültür doğrultusunda ki tüm basın ve yayınlardan bağış yolu ile veya satın alınarak bir kütüphane kurmak. Bu alanlarda çalışmalar yapan yazar ve sanatçıların görsel, yazılı yayınlarını satmak, basın ve yayına katkıda bulunmak gerekirse dernek adına öncülük etmek

Gençliğin eğitimine gerek kreş, gerekirse yurt düzeyinde katkıda bulunmak, gerekli imkanlar ölçüsünde burs dağıtmak.
Aşevi ve sosyal yardım kurumları oluşturarak kamu yararına faaliyet göstermek
İlgili makamlardan izin almak koşuluyla Garip Dedenin’nin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde kamu ve özel kurumlar, kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak
Hiçbir siyasi parti veya sendikaya bağlı olmadan, katkı beklemeden Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda faaliyet göstermek
Yeni üyelerin alınmasına, Onursal üye kazanılmasına çaba harcamak
Dernek içinde oluşturulacak Çalışma Grupları, Komiteler veya Uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etüt yapmak önerileri ve dilekleri saptamak

Amaç ve hizmet konularına, katkı sağlamak maksadı ile iktisadi işletmeler kurmak
Amacı gerçekleştirmek için maddi ve manevi yardım yapabilecek kişi ve kurumlar ile bilgilendirme toplantıları düzenleme.
Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için taşınmaz mallar satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurmak, işletmek ve her türlü inşaatı yapmak yaptırmak
Meslek ve sanata ilişkin toplantı, temsil, festival, gösterilere katılmak üzere üyelerinin bilgi, görgü ve denetimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenlemek
Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık, çeşitli kurslar ve okuma odası,sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası,huzurevi,aş ocağı,sağlık ocağı,sportif etkinliklere destek vermek amacıyla,spor sahası,spor salonu,meskun mahal dışında kamp tesisleri,kurumları ve işletmelerini ilgili mercilerden izin almak koşulu ile açmak
Yardım toplama kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım, bağışları almak ve vermek. Koşullar ve koşulsuz vasiyetleri kabul etmek
Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapmak.