# Yönetim Kurulu Ünvan
1 Celal FIRAT Yönetim Kurulu Başkanı
2 Celal Çetin Başkan Yardımcısı
3 İsmet AYDIN Başkan Yardımcısı
4 Aynur Güney Genel Sekreter
5 Arzu Şimşek Genel Sekreter Yardımcısı
6 İsmail TANRIVERDİ Sayman
7 Hatice Yardım Üye
8 Aziz Demir Üye
9 Hasan AĞDOĞAN Üye
10 Basri YAKUT Üye
11 Resul KOCA Üye
12 Veysel YILDIRIM Üye
13 Bayram KARABULUT Üye
14 Ali ŞANLI Üye
15 Ümit ARAT Üye
16 Abuzer BOZYURT Üye
17 Muhammed KARABULUT Üye
# Yönetim Kurulu Yedek Ünvan
1 Doğan Karaçor Üye
2 Hasan Polat Üye
3 İsmail Dayar Üye
4 Feridun Cemal Aydın Üye
5 Yusuf Salgun Üye
6 İsmail Yakut Üye
7 Abdullah Özdemir Üye
8 Hüseyin Gül Üye
9 H.Kemal Selçuk Üye
10 Tülay İnan Çağlayan Üye
11 Filiz Aydın Üye
12 İsmail Demirel Üye
13 Hatun Karabulut Üye
14 Burhan Enül Üye
15 İsmail Yıldırım Üye
16 Kazım Girgiç Üye
# Denetim Kurulu Asil Ünvan
1 Celal Anıktar Üye
2 Mehmet Turgut Üye
3 Hasan Koca Üye
4 Halil Salgun Üye
5 Nihat Aslan Üye
# Denetim Kurulu Yedek Ünvan
1 Şaban Şahin Üye
2 Mehmet Çoşkunfırat Üye
3 Aziz Karabulut Üye
4 Hüseyin Mercanoğlu Üye
5 Zeynel Şengil Üye
# Disiplin Kurulu Asil Ünvan
1 Hüseyin Doğan Üye
2 Hüseyin Bayrak Üye
3 İsmail Koca Üye
4 Ahmet Ütebay Üye
5 Muharrem Bozyurt Üye
# Disiplin Kurulu Yedek Ünvan
1 Zeynel Bektaşoğlu Üye
2 Abidin Güney Üye
3 Emrah Sakıcı Üye
4 Paşa Yalçın Üye
5 M.Gülay Karabulut Üye